ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - 2004
Το συγκρότημα συντίθεται από επί μέρους κτίρια μικρής κλίμακας, σχηματίζοντας αναμεταξύ τους υπαίθρια δωμάτια με θέσεις προστατευμένες από τους ισχυρούς ανέμους και τον ήλιο. Η θέα ανοίγεται προς την θάλασσα και το βουνό, μέσα από διαμπερείς οπτικούς άξονες ,επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα φυσικό δροσισμό σε όλες τις κατοικίες. Υλικά και μορφές επιχειρούν να λειτουργήσουν σαν νήμα σύνδεσης του παρόντος με ένα πολυκύμαντο παρελθόν με ίχνη Βυζαντινών, Ενετών , Άγγλων, μα και την αίσθηση ότι τουλάχιστον το βόρειο τμήμα του νησιού, είχε ανέκαθεν επαφή με την Λακωνία.
αρχιτεκτονική μελέτη:
Ιάκωβος Ρήγος
στατική μελέτη:
Μίλτος Θεωδορόπουλος
μεταλλικές κατασκευές:
Ιάκωβος Ρήγος
μελέτη:2004
κατασκευή:2004-09
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.