ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1996-1997
Παλλήνη Αττικής Για ένα κτήμα 9 στρεμμάτων με τη φύτευση σε εξέλιξη και σκέψεις δημιουργίας στο μέλλον χώρου εκδηλώσεων, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ως πρώτη φάση επέμβασης το έργο της υποδομής. Αυτό περιέλαβε δεξαμενή νερού, μηχανοστάσιο, αποθήκη, μικρό χώρο διανυκτέρευσης με λουτρό και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη, είσοδο βαρέων οχημάτων κ.λπ. Όλοι οι στεγασμένοι χώροι και η δεξαμενή ενσωματώθηκαν σε ένα και μόνο κτίριο που τοποθετήθηκε κατά μήκος φυσικού αναγλύφου, ώστε να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του θαμμένο στο έδαφος. Κύριο θέμα είναι ο φυσικός λίθος, ημικατεργασμένος για το κτίριο, ακατέργαστος για τις περιφράξεις και τον υπαίθριο χώρο ή συνδυασμός τους. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλά αυτούσια αγκωνάρια λατομείου, ενώ τα μονοπάτια και ρυάκια αποχέτευσης ομβρίων εντός του κτήματος έγιναν με διάσπαρτες πέτρες φυτευτές, από αυτές που προϋπήρχαν εκεί. Το δίκτυο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι υπόγειο με επισκέψιμο κανάλι, καθώς και πρόβλεψη επέκτασης. Υλικά: Φυσικός λίθος κόκκινος, εμφανές μπετόν βαμμένο και σίδηρος μασίφ χρώματος μαύρου.
αρχιτεκτονική μελέτη:
Ιάκωβος Ρήγος
στατική μελέτη:
Σωτήρης Παπαδόπουλος
μεταλλικές κατασκευές:
Ιάκωβος Ρήγος
μελέτη:1997
κατασκευή:1996-97
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.