ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΕΒΕΖΑ» 2008
To συγκεκριμένο stand σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τον πολιτιστικό σύλλογο ΠΡΕΒΕΖΑ για την τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας σε υπαίθριο χώρο. Λυόμενη κατασκευή από ανοξείδωτα υλικά.
σχεδιασμός - κατασκευαστική μελέτη και επιμέλεια κατασκευής: Ιάκωβος Ρήγος
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.