ΕΚΘΕΣΗ Ε.Ι.Α. - A MATTER OF ART
Σύγχρονη Ελβετική Αρχιτεκτονική Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2003 Η έκθεση οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με την Ελβετική πρεσβεία. Στόχος ήταν να αναρτηθούν τα εκθέματα μέσω γεφύρωσης ανοιγμάτων μέχρι 9,0 μέτρα, χωρίς δυνατότητα πάκτωσης σε τοίχους και οροφή, λόγω ειδικών συνθηκών του χώρου. Κατασκευάστηκαν πολύ λεπτά ρυθμιζόμενα ψαλλίδια σε συνδυασμό με διαιρούμενους πήχεις ανάρτησης πανέλων και στερέωσης μέσω ενσφήνωσης. Η όλη κατασκευή ήταν πολύ διακριτική και ενώ είχε εφήμερο σκοπό και χαρακτήρα το Εθνικό ίδρυμα ερευνών την αγόρασε ως μόνιμη εκθεσιακή υποδομή.
σχεδιασμός - κατασκευαστική μελέτη και επιμέλεια κατασκευής: Ιάκωβος Ρήγος
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.