1984 Σύστημα επίπλων
Το σύστημα επίπλων περιλαμβάνει τρία βασικά είδη κόμβων, μασσίφ λάμες και συνδεσμολογία με βίδες ως επί το πλείστον ώστε να είναι λυόμενα. Ο στόχος είναι
η τυποποίηση των κατασκευαστικών μερών, η χρήση και ανάδειξη, μη διαβρούμενων ευγενών μετάλλων καθώς και η απλότητα της κατασκευής.
σχεδιασμός
κατασκευαστική
μελέτη και επιμέλεια
κατασκευής:
Ιάκωβος Ρήγος
 
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.