ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΛΥΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.
Διεθνής διαγωνισμός, Εφήμερες Κατασκευές, 2003  
μελετητές: Ιάκωβος Ρήγος
συνεργάτες: Σπύρος Κουνάδης, πολιτικός μηχανικός
Λιβέριος Παπανικολάου μηχανολόγος
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.