ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2001 Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Ο εσωτερικός χώρος μελετήθηκε με δεδομένη την ελάχιστη δυνατότητα επέμβασης στο κέλυφος του κτιρίου. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν σύνθετες και απλές κατασκευές υψηλής ποιότητας, με στόχο την δημιουργία διακριτικής πολυτέλειας.
μελέτη - κατασκευή: Ιάκωβος Ρήγος
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.